برنامه های جدید وزارت نیرو در حوزه برق

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با مرور برنامه­های وزير نیرو گفت: این برنامه در ۹ بخش و سه دوره زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت طراحی شده است.
اخبار صنعت برق
 
همایون حائری با تاکید بر لزوم انطباق با برنامه به ورژن اول این برنامه اشاره کرد و گفت: اولین کار بهره برداری از ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی و افزایش راندمان با تمرکز در تابستان است.
وی تصریح کرد: دومین بخش، افزایش ظرفیت تولید تجدیدپذیر تا چهارهزار مگاوات تا پایان دولت دوازدهم است. تا پایان سال جاری ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر به ۵۰۰ مگاوات می رسد و این توان باید تا سال ۱۴۰۰ به ۴.۵ درصد از کل ظرفیت برسد.
معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: برنامه دیگر،  توسعه و بهره برداری از شبکه فوق انتقال و اتصال به شبکه برق روسیه است. باید کشور واسطه اتصال برق ایران و روسیه را راضی کنیم و تا سال ۹۸ خطوط  برق دو کشور متصل شود.
حائری با اشاره به اینکه مديرعامل مپنا با وجود محدودیت های مالی تاکنون همراهی خوبی داشته است، گفت: تا پایان کار این دولت به راندمان ۴۰ درصد نیروگاهی می رسیم. انتظار می رود مجلس کمک کند تا مشکل مالی رفع شود.
وی افزود: همچنین ظرف سه سال ۵۷۰۰ مگاوات ظرفیت سیکل ترکیبی و ۴۵۰۰ مگاوات واحد نیروگاهی کلاس F اجرا می شود. 
معاون وزیر نیرو اظهار کرد: برنامه دیگر پیش رو، هزینه خلاقانه و رفع مشکل مالی صنعت برق است. در این راستا مجددا صادرات خدمات فنی و مهندسی را احیا کنیم. با بخش خصوصی نیز در این راستا همکاری می کنیم.
حائری تصریح کرد: هفتمین برنامه ما ایجاد شرایطی است که خاموشی ناشی از کمبود تولید نداشته باشیم. سازگاری زیست محیطی و ارتقای ایمنی در فعالیت های صنعت برق، دیگر برنامه ما است. باید سال به سال سهم سوخت فسیلی را کمتر کنیم.
وی ادامه داد: توسعه هوشمندسازی شبکه برق و پررنگ کردن بخش خصوصی در این راستا است. وزیر نیرو نیز طرحی دارند که بر اساس آن ارتباط دانشگاه و صنعت بیشتر می شود.
حائری با تاکید بر اینکه عملکرد ما در این ۹ برنامه باید قابل تقلید باشد، گفت: کافی است کمی در بخش سرمایی و روشنایی مدیریت شود تا در تابستان مشکل نداشته باشیم. با توجه به کمبود آب نیز  استفاده از نیروگاه های برق آبی تحت تاثیر قرار می گیرد.
معاون وزیر نیرو همچنین از تشکیل شورای عالی مدیریت تقاضا خبر داد.
حائری همچنین اعلام کرد: همان طور که پيش­تر میثاق بستیم که تلفات را از ۱۵ درصد به کمتر از ۱۰ درصد برسانیم،  باید این کار را انجام دهیم.
منبع : نیروی انرژی امروز      1396/11/7 12:41


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :