تنزل رتبه ایران در شاخص دسترسی به برق

رتبه ایران در شاخص دسترسی به برق از ۹۴ به ۹۹ تنزل کرد و علت این امر افزایش هزینه دسترسی به برق است.
 
اخبار صنعت برق
به گونه‌ای که هزینه از ۸۲۸.۶ درصد از درآمد سرانه در گزارش سال ۲۰۱۷ به ۱۰۶۴.۹ درصد از درآمد سرانه در گزارش ۲۰۱۸ افزایش یافته است.
بر اساس گزارش وضعیت ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار سال ۲۰۱۸ میلادی بانک جهانی، در میان کشورهای منطقه منا، کشورهایی چون امارات (رتبه۱)، اردن (رتبه ۴۰) و عمان (رتبه ۶۱) وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند و کشور در این شاخص در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است.
 
http://fa-iraneenergy-news.wqd8wtfgz9uwx.maxcdn-edge.com/sites/default/files/styles/large/public/news/images/attchs/001_1.jpg
 
منبع : ایگاه خبری برق نیوز      1396/10/27 16:50


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :