چهارمین شبکه بزرگ توزیع برق دنیا هستیم

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: در وضعیت فعلی صنعت توزیع برق ایران وابسته به هیچ کشور خارجی نیست.
اخبار صنعت برق
 
محمود رضا حقی فام تصریح کرد: صنعت توزیع برق کشور توانسته به رشد مطلوب برسد و چهارمین شبکه بزرگ دنیا با وجود کشور‌های پیشرفته هستیم.
وی افزود: صنعت توزیع در زمان جنگ و تحریم ایستادگی داشته و برای تداوم وضعیت فعلی نیازمند هم افزایی و مشارکت جمعی شرکت‌های استانی و تعامل با نهاد‌های شهری است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ادامه داد: در وضعیت فعلی با وجود ارائه خدمت به ۳۵ میلیون مشترک میزان تلفات ۱۰.۶ است که قول کاهش به هفت یا هشت درصد را مطرح کردیم.
حقی فام افزود: از سویی متوسط خاموشی سال گذشته دو دقیقه و ۵۴ صدم ثانیه محاسبه شده که پیش­بینی شده امسال به کمتر از دو دقیقه کاهش یابد.
وی ادامه داد: در پیک بار سال گذشته ۵۵ هزار مگاوات برق تامین کردیم و حدودا به دلیل تامین ۳۰۰ ساعت برق ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کردیم.
وی با تاکید به اینکه این میزان به اقتصاد ملی فشار آورده و فقط برای اینکه خاموشی ندلشته باشیم متحمل شدیم، ادامه داد: ما نیازمند تامین انضباط مالی و متعادل سازی اقتصاد برق هستیم.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر تاکید کرد: در وضعیتی که برای هر کیلووات برق ۶۶ تومان دریافت شده، اما ۹۵ تومان صرف می‌شود در واقع تعادل اقتصادی نداریم.
حقی فام به ضرورت پیگیری استانداری‌ها برای وصول مطالبات تامین برق شد و افزود: از سویی نیازمند مدیریت بهینه مصرف برق هستیم.
وی تصریح کرد: شدت مصرف انرژی برق در ایران سه برابر متوسط دنیا است و ایران ۱۴ برابر ژاپن مصرف دارد که به منزله از دست رفتن منابع است و باید مدیریت بهینه نهادینه شود.
منبع : : پایگاه خبری انرژی امروز      1396/11/21 11:53


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :