اخبار شرکت ها
سه شنبه 1396/9/14
مدیرعامل گروه مپنا، آب و برق را زیرساخت‌های اساسی توسعه دانست و اظهار داشت: امروز ظرفیت‌های قابل توجهی در این زمینه در کشور به صورت بومی شده وجود دارد و با برنامه‌ریزی صحیح، می‌توانیم اهداف بزرگی را در این زمینه محقق کنیم.